Nuostatai

Tvarkų aprašai, nuostatai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Tvarkų aprašai ir nuostatai
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-11 19:36:36 335.61 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:25 214 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo priedai 2023-03-01 19:26:14 479.11 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pailgintos dienos grupės darbo tvarka 2023-10-24 17:19:35 223.77 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos prašymų, skundų priėmimo, nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarkos aprašas 2024-03-18 16:13:20 217.71 KB
Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje prevencijos politika 2024-02-13 09:37:25 209.62 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-19 12:18:17 210.49 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, progimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-12 14:42:30 279.27 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos namų darbų skyrimo ir vertinimo nuostatos 2023-09-20 10:45:22 32 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos interneto svetainės privatumo politika 2023-09-15 18:17:49 276.73 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-09-15 18:18:49 222.86 KB
Dorinio ugdymo pasirinikimo keitimo tvarkos aprašo priedas 2023-10-20 13:27:06 30 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programų dorinio ugdymo dalyko pasirinkimo ir keitimo tvarkos aprašas 2023-09-26 21:39:58 37 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių, grįžusių ar atvykusių iš užsienio, priėmimo ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-24 17:30:52 287.79 KB
Progimnazijos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-10-24 17:38:33 197.36 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-09 17:38:48 276.38 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl apmokėjimo už pailgintos dienos grupės paslaugas 2024-01-08 13:18:09 27.26 KB
Taisyklės
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2024-03-22 07:56:03 643.08 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-10-24 17:31:42 398.92 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokytojų etikos kodeksas 2023-10-07 17:03:18 85 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-01-17 14:28:18 723.55 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2024-03-18 14:59:58 304.93 KB

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.25 – 12.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!