Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos nuostatai 2023-03-09 14:40:46 15.03 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos namų darbų skyrimo ir vertinimo nuostatos 2023-03-01 19:22:43 199.44 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-01 19:23:04 222.86 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės (įsigalioja nuo 2020-11-03) 2023-03-01 19:23:26 204.43 KB
Dėl vaiko mokymosi namie karantino metu (tėvų informacinis pranešimas progimnazijai) 2021-12-10 16:01:52 168.97 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-01 19:23:44 8.98 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:24:10 306.6 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:24:24 697.69 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-03-01 19:24:44 643.44 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos interneto svetainės privatumo politika 2023-03-01 19:24:59 276.73 KB
Tvarkų aprašai
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:36 1.52 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:25 214 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo priedai 2023-03-01 19:26:14 479.11 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:00 211.02 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 1-4 klasių mokinių ugdymosi namie karantino metu tvarka (įsigalioja nuo 2020-11-17) 2023-03-01 19:25:47 262.41 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pailgintos dienos grupės darbo tvarka 2023-03-01 19:28:47 87.6 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos prašymų, skundų priėmimo, nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:34 282.2 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:23 266.75 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:02 308.75 KB
Mokyklos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-03-01 19:27:47 197.38 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:27:24 210.23 KB
Taisyklės
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės (įsigalioja nuo 2020-11-03) 2023-03-01 19:30:27 204.43 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-01 19:30:10 8.98 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:29:58 306.6 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:29:47 697.69 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-03-01 19:29:36 643.44 KB

Atnaujinta: 2023-03-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10