Specialistai

Rūta Malčienė Socialinė pedagogė

304 kab.

Darbo laikas

DARBO GRAFIKAS

2022-2023 mokslo metai

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-16.50

 

Pamoka

12.15-12.50

 

Nuo 15.00

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

8.00- 16.50

 

Pamoka

10.25-11.00

 

Nuo 15.00

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

8.00-16.50

 

Pamoka

11.15-11.50

 

Nuo 15.00

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

8.00- 16.50

 

Pamoka

9.30-10.05

 

Nuo 15.00

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

8.00-16.50

 

Pamoka

10.25-11.00

 

Nuo 15.00

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

Pietų pertrauka:  11.30- 12.00

SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

Progimnazijos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:     
1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas  su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
5. šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
9. rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę - pedagoginę pagalbą;
10. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
11. planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
12. Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

 

Kontaktai

El. paštas malcruta@gmail.com
El. paštas Rašyti

Jelena Semionova Psichologė

107 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 14.30

12.30 – 13.00

Antradienis

9.00 – 15.30

12.30 – 13.00

Trečiadienis

Nuotolinis darbas  

Ketvirtadienis

9.00 – 15.30

12.30 – 13.00

Penktadienis 9.00 – 14.30 12.30 – 13.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Larisa Matvijenko Logopedė

127 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Nekontaktinsi darbo laikas

Individualios, pogrupinės pratybos

Pirmadienis

812-1100

1100-1500

Antradienis

812-1100

1100 - 1430

Trečiadienis

812-1100

1100 - 1430

Ketvirtadienis

812-1100

1100-1500

Penktadienis

812-1100

1100 -1400

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Olga Rodina Specialioji pedagogė

320 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Tiesioginis darbas (individualus ir grupinis darbas su mokiniais)

Pietūs

Netiesioginis darbas

Pirmadienis

9.00–15.30

11.10–13.10

13.10–13.40

9.00–11.10 – konsultavimas

13.40–15.30

Antradienis

9.00–15.30

9. 00–13.10

13.10–13.40

13.40–15.30

Trečiadienis

9.00–15.30

9. 00–13.10

13.10–13.40 13.40–15.30

Ketvirtadienis

9.00–15.30

9. 00–13.10

13.10–13.40 13.40–15.30
Penktadienis 9.00–15.30 9. 00–13.10 13.10–13.40 13.40–15.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Diana Užgalienė Sveikatos specialistė

126 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.06

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 17.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 690 37456

El. paštas Rašyti

Tatjana Pulkauskienė Karjeros specialistė

211a kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

15.30 – 17.00

 

17.30-19.30

Antradienis

8.30-17.00

12.30-13.00

17.30-19.30

Trečiadienis

8.30-10.00

11.00-13.00

 

17.30-19.30

Ketvirtadienis

13:15-14:15

15:30-17:00

 

17:30-19:30

Penktadienis

8:30-12:30

13:00-17:00

12:30-13:00

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ingrida Paulikienė Bibliotekininkė

208 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

Antradienis

8.00 – 16.30 12.30 – 13.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

Penktadienis 8.00 - 16.30 12.30 - 13.00

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.25 – 12.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!