Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
 

Psichologe progimnazijoje dirba

Jelena Semionova Psichologė

107 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 14.30

12.30 – 13.00

Antradienis

9.00 – 15.30

12.30 – 13.00

Trečiadienis

Nuotolinis darbas  

Ketvirtadienis

9.00 – 15.30

12.30 – 13.00

Penktadienis 9.00 – 14.30 12.30 – 13.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Pagalbos gavėjai - mokiniai, besimokantys progimnazijoje ir (arba) jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Psichologo veiklos sritys

 • Įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.
 • Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (progimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!