Logopedas

Larisa Matvijenko

127 kab.

Darbo laikas

avaitės dienos

Darbo laikas

Tiesioginis darbas (individualus ir grupinis darbas su mokiniais) Netiesioginis darbas Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00-14.30 10.00-14.30 8.00-10.20  - konsultavimas 12.10-12.40

Antradienis

8.00-14.30 10.00-14.30 8.00-10.20 12.10-12.40

Trečiadienis

8.00-14.30 10.00-14.30 8.00-10.20 12.10-12.40

Ketvirtadienis

8.00-14.30 10.00-14.30 8.00-10.20 12.10-12.40
Penktadienis 11.00-17.00 11.00-14.20 14.50-17.00 14.20-14.50

INFORMACIJA:

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

 

LOGOPEDO FUNKCIJOS:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato ir suderina su pedagogine psichologine tarnyba kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina.

 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir jas taiko vedant individualias bei pogrupines pratybas mokiniams.

 • Sudaro individualiąsias ir pogrupines mokinių kalbos ugdymo programas.

 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

 • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe.

 • Taiko logopedijos naujoves savo darbe.

 • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos neišlavėjimo ir jų šalinimo, spec. pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!