Logopedas

Larisa Matvijenko

127 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Nekontaktinsi darbo laikas

Individualios, pogrupinės pratybos

Pirmadienis

812-1100

1100-1500

Antradienis

812-1100

1100 - 1430

Trečiadienis

812-1100

1100 - 1430

Ketvirtadienis

812-1100

1100-1500

Penktadienis

812-1100

1100 -1400

INFORMACIJA:

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

 

LOGOPEDO FUNKCIJOS:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato ir suderina su pedagogine psichologine tarnyba kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina.

 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir jas taiko vedant individualias bei pogrupines pratybas mokiniams.

 • Sudaro individualiąsias ir pogrupines mokinių kalbos ugdymo programas.

 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

 • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe.

 • Taiko logopedijos naujoves savo darbe.

 • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos neišlavėjimo ir jų šalinimo, spec. pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.25 – 13.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!