Ugdymo organizavimas

Mokslo metų pradžia - 2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga - 2024 rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Ugdymo proceso pradžia - 2023 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė 1–4 klasėse – 175, 5–8 klasėse – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros (1–4 kl.)

2024-06-07

2024-08-31

Vasaros (5–8 kl.)

2024-06-21

2024-08-31

 

vasaros atostogų pradžia suderinta Progimnazijos tarybos 2023-08-29 protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 2).

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

Klasės

I pusmetis

2023-09-01

2024-01-26

1-8

II pusmetis

2024-01-29

2024-06-06

1-4

2024-06-20

5-8

 

 Progimnazijos ugdymo veiklos, organizuojamos ne pamokų forma:

Nr.

Data

Savaitės diena

Ugdymo turinys

Dalyviai

Atsakingas

1.

2023-09-01

Penktadienis

Mokslo ir žinių diena

1–8 kl. mokiniai

Progimnazijos vadovai, klasių vadovai

3.

2023-09-26

Antradienis

Integruotos veiklos diena „Pažink aplinką (miestą, šalį), kurioje gyveni“

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

4.

2023-12-22

Penktadienis

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų renginiai

Kuruojantys vadovai,

klasių vadovai

5.

2024-05-15

Trečiadienis

Integruotos veiklos Šeimos diena. Ugdymas karjerai

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

6.

2024-06-06

Ketvirtadienis

Integruotos veiklos diena „Pažink aplinką (miestą, šalį), kurioje gyveni“

Klasių vadovai, dalykų mokytojai

6.

 

2024-06-05

Trečiadienis

„Sudie, mokykla, sveika, vasara!“

1–4 kl. mokiniai

Kuruojantys vadovai,

klasių vadovai

2024-06-20

Ketvirtadienis

5–8 kl. mokiniai

vadovaujantis Bendrųjų planų 30 punktu, ugdymas Progimnazijoje intensyvinamas. Keičiant edukacinę aplinką, ne progimnazijos patalpose organizuojama ilgalaikė integruota ugdomoji veikla (2023-09-26, 2024-05-15, 2024-06-06). Integruotai ugdomajai veiklai naudojamas patirtinis ugdymo metodas, grįstas atradimais, tyrimais, bandymais, pažinimu natūralioje aplinkoje. Veiklos trukmė 6–11,5 val. (dvigubinant tos dienos pamokoms skirtą laiką).

Progimnazija mokymui nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vykdyti naudoja „Microsoft Teams“ platformą.

Plačiau apie ugdymo organizavimą skaitykite

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.30 – 09.15
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!