Specialusis pedagogas

Olga Rodina

320 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos
Darbo laikas
Tiesioginis darbas (individualus ir grupinis darbas su mokiniais)
Pietūs
Netiesioginis darbas
Pirmadienis
9.00–15.30
11.10–13.10
13.10–13.40
9.00–11.10 – konsultavimas
13.40–15.30
Antradienis
9.00–15.30
9. 00–13.10
13.10–13.40
13.40–15.30
Trečiadienis
9.00–15.30
9. 00–13.10
13.10–13.40
13.40–15.30
Ketvirtadienis
9.00–15.30
9. 00–13.10
13.10–13.40
13.40–15.30
Penktadienis
9.00–15.30
9. 00–13.10
13.10–13.40
13.40–15.30

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.

 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Klaipėdos miesto PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.

 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.

 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.

 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.

 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.


 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!