Priėmimas į progimnaziją

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2024–2025 MOKSLO METAMS

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-29 įsakymas Nr. AD1-1312 „Dėl prašymų mokytis 2024-2025 mokslo metais registravimo pradžios nustatymo“

            Prašymų registravimas bus pradedamas vykdyti nuo:

1. 2024 m. vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;

2. 2024 m. vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;

3. 2024 m. vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;

4. 2024 m. vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:

1.  Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.

2.  Vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases.

3.  Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.

4.  Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

 

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA: https://svietimas.klaipeda.lt/

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą(iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai,nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos,ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje.Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose,ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys,prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-05 įsakymu Nr. AD1-176, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2021 m. gegužės 4 d. – birželio 1 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

Priėmimas į Klaipėdos savivaldybes mokyklas Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Klaipėdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:47 115.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. AD1-176 "Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo" 2021-12-10 11:51:48 189.05 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. AD1-177 "Dėl prašymų mokytis 2021–2022 mokslo metais registravimo pradžios" 2021-12-10 11:51:48 193.75 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 , vasario 25 d. sprendimas Nr. T2-39 "Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metams nustatymo" 2021-12-10 11:51:49 385.68 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 23 d. įsakymas "Dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo" 2021-12-10 11:51:49 215.43 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (aktuali redakcija) 2021-12-10 11:51:49 283.53 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirto aptarnavimo teritorijos 2021-12-10 11:51:49 279.76 KB
Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:50 201.25 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2021-12-10 11:51:50 259.08 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis (pagal Humanistinės kultūros ugdymo elementus įgyvendinančioje klasėje, teatrinė klasė) 2021-12-10 11:51:51 273.66 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos aptarnavimo teritorija (išrašas) 2023-03-01 19:31:05 186.59 KB
Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:51 321.67 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas (pakeista nuo 2018-02-21) 2021-12-10 11:51:51 344.04 KB
Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.25 – 12.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!