Mokytojų taryba

Informacija

Mokytojų tarybą sudaro visi progimnazijos pedagogai.

Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė - Lijana Diliautienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Mokytojų tarybos sekretorė - Ilona Vilikanskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Mokytojų tarybos nariai -  mokyklos pedagogai.

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
 • Teikia siūlymus dėl mokyklos metinės veiklos programos, ugdymo plano įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo.
 • Kartu su mokyklos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros darbuotoju, psichologu sprendžia mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus.
 • Deleguoja atstovus į mokyklos Tarybą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
 • Svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!