Mokinių taryba

Informacija

Mokinių taryba - aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių tarybą sudaro 7-8 klasių mokinių atstovai (iš kiekvienos klasės po du), išrinkti klasių mokinių susirinkimuose atviru balsavimu.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1. Lana Geršebek

8b kl.

Pirmininkė

2. Arina Derkač

8c kl.

Mokyklos tarybos narė

3. Ana-Marija Jegorova

8c kl.

Narė

4. Aliona Šamova

7a kl.

Mokyklos tarybos narė

5. Marija Daržinskaitė

7a kl.

Mokyklos tarybos narė

6. Jegor Šapožnikov

8c kl.

Mokyklos tarybos narė
7. Jana Šatilova

8a kl.

Narė

8. Taisija Salamatina

7a kl.

Narė
9. Nadežda Zacharova

7b kl.

Narė
10. Amelija Lavrinavičiūtė

7c kl.

Narė

11. Margarita Dacovskaja

7d kl.

Narė

12. Ania Korobkina

8c kl.

Kūrybinės grupės narė

13. Ksenija Orlova

8a kl.

Kūrybinės grupės narė

14. Anna Kondratjeva

7a kl.

Kūrybinės grupės narė

15. Anastasija Vershyhruk 7a kl. Kūrybinės grupės narė
16. Arina Bakanova 7b kl. Kūrybinės grupės narė
17. Georgij Melechov 7b kl. Kūrybinės grupės narys
18. Anastasija Tiurina 7c kl. Kūrybinės grupės narė

Mokinių tarybos funkcijos

 • Padeda organizuoti mokyklos rengimus, akcijas, vykdyti prevencines programas; teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
 • Oorganizuoja savanorių judėjimą.
 • Atstovauja mokinių interesams mokyklos Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje.
 • Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 • Dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!