Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo komanda

Vadovaudamasi Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023 m. veiklos plano, patvirtinto direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V1-12, 11.1. punktu bei įgyvendindama Nacionalinės švietimo agentūros rekomendacijas „Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje“,

S u d a r y t a  Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA)  įgyvendinimo ir koordinavimo komandą:

 • Irina Narkevičienė, komandos vadovas;
 • Nijolė Ulteravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už UTA įgyvendinimą 1-4 klasėse;
 • Jolanta Paulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už UTA įgyvendinimą 5-6 klasėse;
 • Jelena Kulik,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už UTA įgyvendinimą 7-8 klasėse;
 • Rita Bakanaitė, progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, atsakinga už metodinės veiklos organizavimą progimnazijoje UTA klausimais, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų pasirengimą UTA diegimui;
 • Irina Gorbačiova, gimtosios kalbos (rusų) mokytojų metodinės grupės pirmininkė, atsakinga už gimtosios kalbos (rusų) mokytojų pasirengimą  UTA diegimui;
 • Olga Normantienė, užsienio kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, atsakinga už užsienio kalbos (anglų) mokytojų pasirengimą UTA diegimui;
 • Jelena Ščiukina, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, atsakinga už matematikos ir informacinių technologijų mokytojų pasirengimą UTA diegimui;
 • Tatjana Čekmariova, socialinių, fizinio ugdymo ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, atsakinga už istorijos, geografijos, biologijos, chemijos, fizinio ugdymo mokytojų pasirengimą UTA diegimui;
 • Svetlana Kuzmenko, dorinio ugdymo, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, atsakinga už dorinio ugdymo (etikos, tikybos), dailės, technologijų, muzikos, teatro, šokio mokytojų pasirengimą UTA diegimui;
 • Olga Kerpiškienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, atsakinga už pradinių klasių mokytojų pasirengimą UTA diegimui;
 • Svetlana Poliščiuk, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams, atsakinga už edukacinės aplinkos parengimą ir pritaikymą UTA diegimui Progimnazijoje;
 • Ingrida Paulikienė, bibliotekininkė, atsakinga už UTA metodinių ir mokymo priemonių įsigijimą.18

 

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.25 – 12.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!