Metodinės grupės

 Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Tatjana Kazadojeva

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3a

2.

Lidija Kaupienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3b

3.

Svetlana Polchutenko

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4b

4.

Irina Ivančenko

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1c

5.

Jelena Osipova

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1t

6.

Jurij Šapenkov

Pradinių klasių mokytojas ekspertas

3c

7.

Tamara Kaliužnaja

Pradinių klasių mokytoja eksperte

2d

8.

Nadežda Bezuglaja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4a

9.

Olga Kerpiškienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2a

10.

Marija Kornaušenko

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4c

11.

Maja Zacharova

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1a

12.

Marina Pečnikova

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2c

13.

Liudmila Aksenova-Makriakova

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2b

14.

Olga Morozova

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2t

15.

Jelena Gorskaja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4t

16.

Margarita Zuzevičijenė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

1b

17.

Jelena Lokaj

Pradinių klasių vyr. mokytoja

3t

18.

Edita Karmanova

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3d

19.

Liudmila Korsakova

Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja

Priešmokyklinė grupė “Smalsučiai”

20.

Tatjana Grebenščikova

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Priešmokyklinė grupė "Smalsučiai"

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Rita Bakanaitė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

5b

2.

Giedra Bočkuvienė

Lietuvių  kalbos mokytoja metodininkė

-

3.

Lijana Diliautienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

7b

4.

Reda Endziulaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

5d

5.

Reda Staponkienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

-

6.

Jolita Šiaudvytienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

-

7.

Jolanta Paulienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

-

8.

Olga Valiukaitė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

-

9.

Ilona Vilikanskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

-

10.

Sandra Peleckienė

Lietuvių kalbos mokytoja

-

11.

Laima Stelingienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

-

12.

Genvovaitė Dovidauskienė

Lietuvių kabos mokytoja metodininkė

-

 Gimtosios (rusų) kalbos mokytojų metodinė grupė

Eil Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija, metai

Vadovauja

1.

Elena Sokolenko

Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja metodininkė

-

2.

Irina Gorbačiova

Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja metodininkė

-

4.

Jana Bieliakova

Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja

5c

5

Jelena Skripkus

Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja metodininkė

 

 Užsienio kalbos mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Marina Muzyka

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

6b

2.

Olga Normantienė

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

-

3.

Olga Suchova

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

8b

4.

Jekaterina Poliakova

Anglų kalbos vyr. mokytoja

-

5.

Viktorija Korch

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

-

6.

Viktorija Sedlovskaja

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

7d

7.

Irina Drobyševskaja

Anglų kalbos pradinių klasių mokytoja metodininkė

-

 Matematikos ir informacinių technologojų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Jelena Ščiukina

Matematikos mokytoja metodininkė

8a

2.

Maja Tarachovskaja

Matematikos mokytoja metodininkė

-

3.

Jelena Kruteliova

IT mokytoja metodininkė

6a

4.

Jelena Kulik

IT mokytoja metodininkė

7a

5.

Grasylda Mikulina

Matematikos mokytoja metodininkė

-

7.

Jekaterina Veisman

Matematikos vyr. mokytoja

7c

 Socialinių, gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Liudmila Afanasjeva

Biologijos mokytoja metodininkė

-

2.

Tatjana Fedotova

Istorijos mokytoja metodininkė

-

3.

Tatjana Čekmariova

Geografijos mokytoja metodininkė

8c

4.

Viktoriya Kravchenko

Biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė

-

5.

Natalja Plikosova

Fizikos mokytoja metodininkė

-

7.

Oksana Zametta

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

6c

9.

Dovilė Zujevaitė-Baranskienė

Fizinio ugdymo  mokytoja

-

Dorinio ugdymo, menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Kvalifikacinė kategorija, metai
Vadovauja
 1.  
Irina Aleksejenko
Neformaliojo švietimo mokytoja
-
 1.  
Emil Bolc
Dailės mokytojas metodininkas,
technologijų vyr. mokytojas
-
 1.  
Loreta Damijonaitytė
Choreografijos specialybės mokytoja ekspertas
-
 1.  
Žana Dubodelova
Etikos mokytoja
-
 1.  
Natalja Djakova
Tikybos mokytoja
metodininkė
-
 1.  
Marina Filičeva
Dailės vyr. mokytoja,
technologijų metodininkė
5a
 1.  
Natalija Černyšova
Šokio mokytoja
-
 1.  
Svetlana Kuzmenko
Muzikos mokytoja metodininkė,
muzikos magistras
-
 1.  
Algirdas Malčius
Akompaniatorius metodininkas
-
 1.  
Tatjana Pulkauskienė
Neformaliojo švietimo mokytoja
-
 1.  
Galina Semionova
Dorinio ugdymo (etikos) vyr. mokytoja,
teatro ekspertas
-
 1.  
Anastasija Staleliunas
Muzikos mokytoja
6d
12
Nataliia Sviderskaya
Neformaliojo švietimo mokytoja
-
13
Larisa Tokareva
Muzikos mokytoja metodininkė
-

Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Rūta Malčienė

Socialinė pedagogė metodininkė

-

2.

Jelena Semionova

II kategorijos psichologė

-

3.

Olga Rodina

Vyresnioji specialioji pedagogė

-

4.

Larisa Matvijenko

Tiflopedagogė metodininkė

-

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!