OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2021-02-22)

2020 m. lapkričio mėnesį, mokykloje vyko OPKUS anoniminė mokinių apklausa. Apklausos dalyviai- 3-8 klasių mokiniai. Anoniminėje apklausoje dalyvavo 467 mokiniai. Vykdyti apklausą 3-4 klasėse padėjo informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jelena Kulik. 5-8 klasių mokiniai anoniminėje apklausoje dalyvavo vadovaujami savo klasių auklėtojų, nes mokymas vyko nuotoliniu būdu.

 Apklausos rezultatai parodė, jog patyčių 2020 metais tarp mokinių sumažėjo 3 %. Ženkliai sumažėjęs berniukų patiriančių patyčias skaičius, mergaičių išlieka stabilus: 2019 m.- 11,5 % ( mergaitės - 9,6 %, berniukai - 13,3 %), 2020 m.- 8,5 % (mergaitės -9,7 %, berniukai -7,7 %). Sumažėjo irbesityčiojančiųmokinių skaičius: 2020 metais - 2,7 % nurodė, jog tyčiojosiiš kitų mokinių, 2019 m.- 3,7 %, t.y. sumažėjo 1%. Deja, padidėjo patyčių skaičius klasėje be mokytojo - 26,5 % , 2019 m. - 19,8 %. Manome, jog mokinių elgesį įtakojo judėjimo mokykloje ribojimas ir reikalavimas laikytis griežtų mokymo(si) karantino metu rekomendacijų.

Džiugina, jog nepakito mokinių nuostatos: išlieka panašus procentas mokinių, kuriems gaila kitų bendramokslių, patiriančių patyčias ir mokinių , kurie prisijungtų prie patyčių. Apklausos rezultatai buvo pristatyti 2021-02-15 susitikime su Olweus programos instruktore Regina Saveljeva, mokyklos administracija, Koordinacinio komiteto narais, 2-8 klasių vadovais, MSG lyderiais, Mokinių tarybos nariais.

    2021metų gegužės-birželio mėnesiais mokykloje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdys OPKUS patyčių prevencijos projekto išorės auditą.

Olweus programos koordinatorė Rūta Malčienė

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.25 – 13.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!