Apie progimnaziją

Te mūsų darbai bus garsesni už žodžius

1945 metais Klaipėdoje, Kuršių aikštėje, dabartiniame S. Dacho progimnazijos mokyklos pastate, duris atvėrė gimnazija rusakalbiams mokiniams. Po trejų metų gimnazijai tapus Klaipėdos 2-ąja vidurine mokykla ir įsikūrus Puodžių g. (dabar Klaipėdos jaunimo centras), jai buvo suteiktas rusų rašytojo Maksimo Gorkio vardas, kuris tarsi karšta jo herojaus Danko širdis kiekvienai mokyklos kartai nušviečia kelią į ateitį, padeda ugdyti atsakingą, dorą asmenybę, nes, pasak Maksimo Gorkio, „Žmogus – skamba išdidžiai!“.

Pirmuoju švietimo įstaigos direktoriumi buvo I. Parfinovič. Jo pradėtą mokyklos kūrimą toliau tęsė M. Bezlepkina, M. Petrovskaja, M. Juncevič. Nuo 1975 iki 1991 metų mokyklai vadovavo Nina Kolyševa, kuriai teko nelengva užduotis – dviejų vidurinių mokyklų (2-osios ir 7-osios) sujungimas naujajame pastate − S. Daukanto gatvėje. Jos įpėdiniu 1992 metais tapo Aleksandras Barvenovas.

Nuo 2005 metų iki dabar mokyklai vadovauja iniciatyvi ir kūrybinga direktorė Irina Narkevičienė. Aktyviai veiklai bendruomenę įkvepia mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Valerija Kaneva, Irena Rakuceva, Nijolė Ulteravičienė. Mokyklos tarybos veiklą organizuoja mokytoja metodininkė Jelena Kulik.

2006 m. miesto savivaldybė, remiama ES, įteikė mokyklai dovaną – mokyklos pastatas buvo renovuotas.

Puikiai įrengti fizikos, chemijos, biologijos kabinetai, relaksaciniais baldais aprūpintas psichologo kabinetas, erdvios aktų ir sporto salės, atnaujinti visų kabinetų baldai, veikia internetinis ryšys, įrengti daugialypės terpės projektoriai.

Nuo 2007 metų rugsėjo 1 dienos pasikeitė ir mokyklos pavadinimas − Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla.

Pirmieji į renovuotą mokyklą įeina miesto, mokyklos šeimininkai ir svečiai

Mūsų mokykla didžiuojasi savo abiturientais, garsiais savo talentais ne tik Lietuvoje. Tai rašytojai Lidija Obuchova ir Jurijus Koleščiuk; kompozitorius Olegas Kvaša; chemijos mokslų daktaras, MVU profesorius Arkadijus Sinicynas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras Aleksandras Kurskij; fizikos ir matematikos mokslų daktaras, profesorius, Valstybinės premijos laureatas Genadijus Ivanovas, dirbęs kosminių išradimų srityje; Maskvos aukštųjų mokyklų moksliniai bendradarbiai Tatjana Volodko, Nina Ksenovič, Borisas Bazylevas; diplomatas Valerijus Zacharovas; psichologas, medicinos mokslų daktaras Borisas Jegorovas, pirmajame kanale vedantis laidą ,,Suprasti. Atleisti“; medicinos mokslų daktaras Rimantas Mačiulaitis; partijos ,,Ruskij aljans“ bei rusų kultūros centro ,,Otečestvo“ pirmininkė Tamara Lochankina; firmos ,,OBW Asset“ (Austrija, Viena) juristkonsultė užsieniečių reikalams Margarita Zubanova; Miunstreno universiteto (Vokietija) doktorantė Olga Sedova; savaitraščio ,,Litovskij kurjer“ žurnalistas Denisas Tarasenko; tarptautinės klasės plaukimo sporto meistras, Europos čempionato prizininkas Eduardas Klementjevas; Rusijos teatro meno universiteto (GITIS) auklėtinė, Vilniaus rusų dramos teatro režisierė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto pedagogė, „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatė Olga Lapina, Lietuvos rusų dramos teatro aktorė Juliana Volodko, sportinių šokių pasaulio čempionė Jekaterina Plikosova ir kt.

Klaipėdos Maksimo Gorkio mokyklą neretai vadina Klaipėdos miesto direktorių kalve. Buvę mokyklos mokytojai tapo kitų mokyklų direktoriais: Tamara Lochankina − nevalstybinės specializuotos mokyklos ,,Svetlečiok“ direktorė, Tamara Ždanova – 11 vidurinės mokyklos (dabar ,,Aitvaro“ gimnazija) direktorė, Larisa Arkušina – 3 vidurinės mokyklos (dabar ,,Žaliakalnio“ gimnazija) – direktorė; Jekaterina Butenko – 25 vidurinės mokyklos (dabar Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla) direktorė. Keletą metų vaikus mokęs šokio Vidmantas Mačiulskis – dabar humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choreografijos katedros profesorius.

Per 70 metų mokykla į gyvenimą išleido apie keturis tūkstančius mokinių, daugelis jų pasirinko mokytojo profesiją ir sugrįžo į mokyklą tęsti jos tradicijų. Tai − Tatjana Terpugova, Svetlana Krivčenko, Valentina Bronštein, Jelena Osipova, Olga Suchova, Jelena Kruteliova, Jelena Kulik, Marina Zakrasina, Olga Kerpiškienė, Marina Muzyka.

 

2014 metų mokytojai

 

Šiandien mokykloje dirba kvalifikuotas mokytojų kolektyvas: 5 mokytojai ekspertai (Galina Semionova, Laimutė Račkauskienė, Jurijus Šapenkovas, Tamara Kaliužnaja, Olga Normantienė), 46 mokytojai metodininkai, 17 vyresniųjų mokytojų, 8 mokytojai, 4 pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas bei psichologas.

Mokytojai aktyviai skleidžia gerąją darbo patirtį, organizuoja seminarus, konferencijas miesto, šalies ir užsienio pedagogams: tarptautinė matematikos mokytojų konferencija „Matematikos paslapčių suvokimas protu, rankomis ir širdimi“ (2015 m.), respublikinė lietuvių kalbos mokytojų konferencija „Šiuolaikinė pamoka ir aktyvieji lietuvių kalbos mokymo metodai“ (2014 m.), „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse“ (2014 m.), autoriniai seminarai: „Reikalavimai šiuolaikinei pamokai pagal Humanistinę pedagogiką“ (2013 m.), „Pateikties ruošimo galimybės“ (2013 m.), „Humanistinės pedagogikos principų sklaida pradinėse klasėse“ (2015 m.), ,,Kompiuterinės programos „Pelės išdykėlės“ panaudojimo galimybės lietuvių kalbos pamokose ir veiksmų parametrai ruošiant pateiktis (2015 m.) ir kt.

2015-2016 m.m. mokykloje nuo 1 iki 10 klasės mokosi 685 mokiniai (50 įvairių užsienio šalių piliečių). 100 % buvusių dešimtokų sėkmingai mokosi miesto gimnazijose ir profesinėse mokyklose  tiek rusų, tiek lietuvių kalbomis. Mokyklos bendruomenę džiugina mokinių metiniai, PUPP, standartizuotų testų, TIMSS ir kitų nacionalinių bei tarptautinių tyrimų, mokyklos veiklos išorės vertinimo rezultatai.

Maksimo Gorkio mokykla garsi ir savo buvusių abiturientų pasiekimais: 31 abiturientas baigė mokyklą aukso medaliais, 65 – sidabro, 130 – atestatais su pagyrimu.

Mokyklą garsino fizikos respublikinės olimpiados prizininkas bei tarptautinės olimpiados dalyvis Aleksandr Jakušev, dabar mokslų daktaras, (fizikos mokytoja Natalja Bukareva), respublikinių olimpiadų prizininkai Pavel Čiuchrajev ir Georgij Koželev (fizikos mokytoja metodininkė Natalja Plikosova), Žana Kopustina (biologijos mokytoja metodininkė Liudmila Afanasjeva), Margarita Saurbajeva (rusų kalbos mokytoja metodininkė Jelena Sokolenko), miesto olimpiadų nugalėtojai: Arsenij Djakov, Airina Bespamiatnova, Polina Vinnik, Jekaterina Barsukova, Oleg Mackevič, Eduard Tsybulsky, Viktorija Sačiuk, Konstantin Kaštanov, Jelena Čalyševa, Jevgenija Černych, Nikita Miškevič, Anastasija Fedorenkova, Angelina Latuškina, Artemij Kuznecov, Svetlana Podolskaja ir kt.

 

Paskutinioji dvyliktokų laida  

 

Dabar vyriausieji − dešimtokai                                                   

Gorkiečiai aktyvūs tarptautinių konkursų − „Slavų šaltinis“, „Linksmieji perliukai“, ,,Kengūra“; respublikinių − „Žavintys poezijos garsai“, rusų kalbos dailyraščio, ,,Bandome plunksną“, „Gimtoji kalba Lietuvoje“, ,,Lietuvos istorija literatūroje”, „Sveikatiada“, „Olympis“, miesto konkursų − M. Valančiaus raštų skaitymo, „Pasakininkų“, ,,Žąsies plunksnos“, rusų poezijos žinovų konkurso „Rusų renesansas“,

„Taisyklingiausio diktanto“, „Plunksnelė“, „Lietuva mažųjų širdyse“, ,,Sveikiausia klasė“, „Sveikuolių sveikuoliai“, oratoriaus meistriškumo anglų kalba −dalyviai ir nugalėtojai. Mokykloje kasmet organizuojamos miesto rusų kalbos olimpiados.

Džiugina ugdytinių sporto laimėjimai: laimėti prizai Europos Sąjungos jaunučių šachmatų, Lietuvos jaunučių fechtavimosi čempionatuose, šachmatų varžybose „Lietuvos Seimo taurė“, Klaipėdos mokinių sporto žaidynėse „Mero taurė“ (futbolo, kvadrato, plaukimo, teniso, kroso, „Stiprūs, drąsūs, vikrūs“ ir kitose rungtyse). 2015 metais bendroje „Mero taurės“varžybų įskaitoje laimėta garbinga II vieta ir suteikta galimybė naujam sporto inventoriui įsigyti.

 

Pradinių klasių mokiniai – aktyvūs įvairių sportinių renginių ir varžybų dalyviai

 

Kūrybiniai mokinių darbai eksponuojami floristų parodose, respublikinėse ir miesto keramikos dirbinių parodose, tarptautiniame piešinių konkurse ,,Slavų šaltinis“. Keramikos vyr. mokytojos Natalios Sviderskaios, technologijų ir dailės mokytojo metodininko Emilio Bolco bei jų mokinių darbai puošia mokyklos interjerą.

 

Vėlimo dirbinius miesto parodoje eksponavo 10 klasės mokinys Ilja Zemnickij

(technologijų mokytoja metodininkė Irina Kolbasova)

Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Vykdyti tarptautiniai projektai: ES finansuojamas projektas „Mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos apsaugos rėmimo sistemos sukūrimas Karaliaučiaus ir Klaipėdos regionuose“, Švietimo ir informacinių technologijų centro Europos komisijos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos finansuojamas projektas iTEC, ,,Palikimas“,

,,Rusijos miestai. Didysis Novgorodas ir Pskovas“, ,,Ganzos miestai“, „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“, „Pažink kitus – pažinsi save“, „Šiuolaikinio jaunimo aktualijos“, miesto ir mokyklos projektai: ,,Dovana Žemei“, „Į pagalbą žiemojantiems paukščiams“, ,,Rūšiuok ir tu“, ,,Muzika ir laikas“, „Salve, Klaipėda!“, ,,Spring Festival“, ,,Odė Lietuvai“, ,,Literatūrinė Žemaitija“, ,,Varpo aidas iš Paežerių“, ,,Po šakotu Lietuvos istorijos ąžuolu“, „Pimasis Lietuvos vardo   paminėjimas vokiečių analuose“, „Lietuva mūsų širdyse“, bendras teatrų ,,Maska“ ir ,,Talismanas“ (,,Aitvaro“ gimnazija) projektas; dalyvaujama tarptautiniame projekte „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“, respublikiniame projekte „Būkime kartu“, vykdomas tarpmokyklinis integruotas socialinės veiklos ir anglų kalbos projektas „Volunteer Day“.

 

Tarptautinio projekto „Mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos apsaugos rėmimo sistemos sukūrimas Karaliaučiaus ir Klaipėdos regionuose“ akimirkos. Kvėpavimo gimnastikos pamoka (pradinių klasių mokytoja metodininkė Irina Ivančenko-Bogdanova)

Kasmet organizuojami tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, Mokyklos, Europos kalbų dienos, pirmokų įšventinimas „Mes – gorkiečiai“, Abėcėlės, Rudens gėrybių, Naujųjų metų, Užgavėnių, Valentino dienos, Kovo 8–osios, Paskutinio skambučio šventės, raiškaus skaitymo konkursai.

Literatūrinis − muzikinis vakaras apie M. Gorkį „Žmogaus grožio dainius“, literatūros vakaras, skirtas M. Lermontovo 200-ųjų metų jubiliejui, renginiai, skirti Sergijaus Radonežskio 700–osioms gimimo metinėms paminėti, Romansų ir poezijos vakaras „Aš ranka liečiau tolstančius šešėlius“, ugdymo karjerai renginys „Profesijų pasaulyje“, inscenizuotos dainos konkursas anglų kalba, anglų kalbos abėcėlės šventė, konkursas „Jei gali − dainuok“, šeimų šventė „Užgavėnės“ (miesto tautinių mažumų atstovams), mokinių ir tėvų šventė „Draugiška šeima“, konkursas „Talentai ir gerbėjai“, Linksmųjų ir išradingųjų klubas, konkursai „Mis Žavesys“,      ,,Dvi      žvaigždės“,      „Chorų      karai“, „Dainuojanti šeima“, šventės vaikų lopšelių − darželių auklėtiniams: „Žemė mūsų visų namai“, ,,Linksmos mokyklos istorijos”, ,,Baltijos šalių draugystė”, I. Šilerio 250-osioms metinėms skirtas skaitovų konkursas (vokiečių kalba), dalyvaujant „Aitvaro“ ir „Žaliakalnio gimnazijų mokiniams, tėvų ir vaikų folkloro šventė „Sviatki“, šventė „Winter colours winter sounds“ ir daug kitų puikių renginių. Edukacinis renginys „Vaikai − vaikams“

 

 

Įsijungėme į šalyje ir mieste vykdomas akcijas: pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, „Savaitę be patyčių“, akciją, skirtą tarptautinei AIDS dienai paminėti, „Padėkime vaikams“, „Paukščių ir gyvūnų globa žiemą“. Mokiniai inicijavo akcijas: sveikatinimo − „Be rytinės mankštos nebus žvalios dienos“, gailestingumo − „Saldainis nepažįstamam draugui“, „Velykinis atvirukas senelių globos namų gyventojams“, labdaros − „Dovanoju savo knygutę mokyklos bibliotekai“, antikorupcijos − „Švarios rankos“, „Draugystės ABC“.

 

Mokykloje veikia 21 būrelis ir įvairių studijų, kuriose mokiniai ugdo savo kūrybiškumą, fantaziją, estetinį skonį ir tobulėja fiziškai: keramikos, šaškių, fechtavimo, gitaristų būreliai, vokalo studija, literatų ir meninio   skaitymo   klubai,   ,,Drąsūs,   stiprūs,   vikrūs“, „Šeimos abėcėlė“, „Kvadratas“, Kvėpavimo gimnastika, ,,Mano draugas – kompiuteris“.

Mokyklos pasididžiavimas teatras ,,Maska“ (,,Kaukė“) – šiaurės Europos mėgėjiškų teatrų sąjungos narys, nuolatinis tarptautinių, respublikinių ir miesto festivalių dalyvis ir laureatas, jau 21 metus dovanojantis kūrybinį džiaugsmą dalyviams ir žiūrovams. Jo iniciatyva nuo 2002 metų mokykloje organizuojamas tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ,,Gintarinė aušra“, kuriame dalyvauja teatrai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos. Teatro ,,Maska“ įkūrėjai ir režisierei ekspertei Galinai Semionovai 2010 metais įteiktas Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanojimas „Aukso paukštė“.

 

2014 m. „Maska“ švenčia savo 20-mečio jubiliejų

Klaipėdos Meras Vytautas Grubliauskas sveikina teatrą „Maską“ ir jo režisierę Galiną Semionovą

 

Režisierės iniciatyva mokykloje gimė mažųjų      aktorių      studija ,,Vesnuška“ („Strazdanėlė“)      bei mokytojų teatras ,,Peremena“ („Pertrauka“). Nuo 2015 metų pradėta įgyvendinti mokyklos direktorės Irinos Narkevičienės svajonė − kryptingo meninio ugdymo (teatro) programa.

 

„Vesnuška” sutinka Naujuosius metus (spektaklis ,,Norų obelėlė”)

 

Mokytojų teatras ,,Peremena”. Spektaklis „Dešimt gyvenimo metų“

 

Teatro pamoka 1t klasėje (teatro mokytoja režisierė ekspertė Galina Semionova, muzikos mokytojas metodininkas Algirdas Malčius)

Mokykla aktyviai dalyvauja partnerystės tinklų veikloje. Bendradarbiaujame su vaikų lopšeliais − darželiais „Traukinukas“, „Putinėlis“, „Bangelė“, „Aitvaro“ ir „Žaliakalnio“ gimnazijomis, mokykla − darželiu „Pakalnutė“, „Sendvario“ progimnazija, „Medeinės“ mokykla, Klaipėdos nevalstybine specialiąja pagrindine mokykla „Svetliačok“, Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetu, Vilniaus, Liepojos, Maskvos, Kaliningrado mokyklomis, Maskvos tarptautiniu humanistinės pedagogikos centru ir kt. Mokykloje veikia kultūros ir švietimo centras ,,Harmonija“, ankstyvojo ugdymo mokykla „Saulutė“.

 

Edukacinė  pamoka būsimiesiems pirmokams lopšelio – darželio „Traukinukas“ auklėtiniams (mokytojos metodininkės Giedra Bočkuvienė ir Irina Ivančenko-Bogdanova)

Džiaugamės, kad į mokyklą sugrįžta buvę mokytojai, dabar jau senjorai. Juos į klubą ,,U samovara“ (,,Prie virdulio“) subūrė buvusi ilgametė mokyklos pradinių klasių mokytoja Tamara Lukjanova. Klubo nariai − dažni mokyklos renginių svečiai.

 

Klubas „U samovara“

 

Mokykloje daug dėmesio skiriama humaniškos, tolerantiškos asmenybės ugdymui, siekiui kurti gėrį kasdienėje veikloje. Mokyklos atstovai kasmet dalyvauja Humanistinės pedagogikos skaitymuose, seminaruose Vilniuje, Latvijoje, Estijoje, Gruzijoje, Rusijoje. Organizuotos tarptautinės meistriškumo klasės Taline (Estija), Rygoje, Liepojoje, Aglonoje, Bebrenėje, Matyšiuose (Latvija), Tbilisyje (Gruzija), Maskvoje, Kaliningrade (Rusija), miesto konferencijos: „Tikrasis vaiko auklėjimas – auklėti save“, „Mes visi atėjom iš vaikystės“, „Tėvų namai − pradžių pradžia”, ,,Meilė − vedantis ir kuriantis pradas, auklėjant dvasingą vaiką”, ,,Tėvai − pirmieji vaiko mokytojai”, ,,Šeimos kultūra – visuomenės kultūros pagrindas”, seminarai, tradiciškai vedamos Gerumo pamokos. Dalyvavome rengiant „Mokytojo garbės ir tarnystės kodeksą“, „HP manifestą“ Bušetijoje (Gruzija).

 

Mokyklos draugas, pedagogas humanistas Šalva Amonašvilis ne kartą lankėsi mūsų mokykloje, vedė seminarus mokytojams ir tėvams, pamokas mokiniams.

 

Mokykloje įkurtas Humanistinės pedagogikos kabinetas. Bendruomenės veikla humanistinės pedagogikos srityje pristatyta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje IV mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje ,,Mokykla 2014”.

Už šios pedagogikos idėjų puoselėjimą mokykloje direktorė Irina Narkevičienė apdovanota Humanistinės pedagogikos riterio ordinu, auksiniu „Širdies   ir   Gulbės“   ženklu,   Irina   Aleksejenko, neformaliojo švietimo mokytoja,− Humanistinės pedagogikos riterio ordinu, auksiniais „Širdies ir Gulbės“ bei „Širdies ir Rožės Tarnystės“ ženklais, Maja Tarachovskaja, matematikos mokytoja, − Humanistinės pedagogikos riterio ordinu, auksiniu „Širdies ir Gulbės“ ženklu, Marina Filičeva, technologijų mokytoja, − auksiniu „Širdies ir Rožės Tarnystės“ ženklu, Jelena Semionova, mokyklos psichologė, − sidabro ženklu ,,Širdis ir gulbė” (Humaniška mokytoja).

2014 m. Gruzijoje Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinei mokyklai suteiktas Humanistinės pedagogikos švietimo įstaigos vardas.

Mokyklos pedagogų indėlį ugdant jaunąją kartą įvertino Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Visa mokyklos bendruomenė 2015 metais apdovanota Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko padėka. Mero Padėkos raštai įteikti Nataljai Plikosovai, Galinai Semionovai, Laimutei Račkauskienei, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo padėkos – Irinai Narkevičienei, Valerijai Kanevai, Irenai Rakucevai, Nijolei Ulteravičienei, Tamarai Kaliužnajai, Liudmilai Afanasjevai, Irinai Gorbačiovai, Oksanai Zamettai, Olgai Normantienei, Irinai Ivančenko-Bogdanovai. Pradinių klasių mokytojas ekspertas Jurijus Šapenkovas buvo išrinktas Klaipėdos miesto 2012 metų mokytoju.

Mokykla už pilietiškumo skatinimą apdovanota Europos Parlamento narių Vilijos Blinkevičiūtės, Zigmanto Balčyčio, Krašto apsaugos ministro Juozo Olekos, LR Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės, LR Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnės Irena Šiaulienės, LR Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio diplomais ir padėkomis.

Mokyklos veikla pristatoma miesto visuomenei periodikos leidiniuose „Klaipėda“ (lietuvių ir rusų kalbomis), „15 min.“, „Obzor“, ,,Mėgėjų teatras”, „Litovskij kurjer“, skelbiama interneto svetainėje www.gorkio.lt.

 

70-ojo mokyklos jubiliejaus proga prasmingai skamba mokyklos himno žodžiai:

„Plačiai atvertos durys.

Draugai, įeikit drąsiai!..

Pratęskit mūsų darbą,

Pradėtą kažkada.

Te mūs mokykloj gimsta

Fantastiškos idėjos...

Kaip gera, kad visi čia esame drauge!“

 ______________________________

Nijolė Ulteravičienė, Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!