Socialinė-pilietinė veikla

Socialinė-pilietinė veikla 5–8 klasių mokiniams yra privaloma, siejama su pilietiškumo ugdymu, progimnazijos tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis ir pan.:

 • per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų);
 • socialinę-pilietinę veiklą progimnazijoje organizuoja klasių auklėtojai, socialinė pedagogė, neformaliojo švietimo bei dalykų mokytojai. Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą taip pat gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis, bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.;
 • mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, pildydami socialinės veiklos lapus;
 • klasių auklėtojai mokinių socialinės-pilietinės veiklos apskaitos duomenis fiksuoja e. dienyne pusmečio pabaigoje;
 • socialinė-pilietinė veikla prilyginama mokomajam dalykui ir vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Šis vertinimas įrašomas į mokslo metų baigimo pažymėjimą.

Socialinė-pilietinė veikla Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazija socialinių-pilietinių valandų planavimo ir apskaitos lapas 2023–2024 m. m. 2023-12-09 18:56:19 213.82 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-09 18:54:06 276.38 KB

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!