SOCIALINIS PEDAGOGAS

Rūta Malčienė Socialinė pedagogė

304 kab.

Darbo laikas

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

8.00-17.30

 

Pamokos

9.30-10.05

10.25-11.00

 

Nuo 15.30

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

8.00- 17.30

 

Pamokos

10.25-11.00

12.15-12.520

 

Nuo 15.30

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

8.00-17.30

 

Pamokos

10.25-11.00

11.15-11.50

 

Nuo 15.30

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

8.00- 17.30

 

Pamokos

8.45-9.20

9.30-10.05

 

Nuo 15.30

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

8.00-17.30

 

Pamokos

8.45-9.20

10.25-11.00

 

Nuo 15.30

Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

Pietų pertrauka:  11.30- 12.00

SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

Progimnazijos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:     
1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas  su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
5. šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
9. rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę - pedagoginę pagalbą;
10. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
11. planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
12. Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

 

Kontaktai
El. paštas malcruta@gmail.com

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!