Įtraukusis ugdymas Graikijos mokykloje

https://www.atviraklaipeda.lt/2023/06/09/itraukusis-ugdymas-graikijos-mokykloje/?fbclid=IwAR1av95R7uf7QkpuOjc8QPCUQanTTHS249HEd62Jc9HjblA6uavbTxwL85k

Įgyvendinant vykdomą programos Erasmus + KA1 projektą: “Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje“, kovo 26–30 dienomis į darbo stebėjimo vizitą išvyko Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos anglų kalbos ir pradinių klasių mokytojos. Projekto mobilumo tikslas – stebėti Korfu mokyklos mokytojų darbą, susipažinti su šalies įtraukiojo ugdymo metodika.
Darbo stebėjimas vyko privačioje Andrioti kalbų mokykloje. Vizito metu dalyviai susipažino su patraukliais darbo metodais, padedančiais įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. Andrioti mokyklos Erasmus + projektų koordinatorė Anna Agiovlasiti ir direktorė Patritsia Andrioti supažindino su pedagogais, pristatė įstaigą, papasakojo apie Graikijos švietimo sistemą bei ugdymo proceso organizavimo ypatumus privačioje mokykloje, darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ir gabiais mokiniais, pasidalijo bendradarbiavimo su tėvais gerąja patirtimi.


Andrioti mokykla yra nedidelė, joje mokosi įvairių gebėjimų ir poreikių turintys vaikai nuo 4 metų iki 7 klasės, dirba 20 pedagogų. Įstaiga organizuoja popamokinį papildomą ugdymą, kur visi mokomieji dalykai yra integruoti su anglų kalba: matematika, dailė, STEM, drama, informatika ir kiti.
Mokyklos vizija – sukurti tinkamas bei įvairias veiklas, padedančias  kiekvienam mokiniui aktyviai mokytis. Ugdymas organizuojamas pasirinkus vieną temą, integruojami įvairūs mokomieji dalykai. Mokiniai dirba grupėse arba poromis ir kiekvienas, pagal savo galimybes ir gebėjimus, įsitraukia į mokymo procesą. Kadangi mokykla bendradarbiauja su UK, tai savo pamokose plačiai ir aktyviai taiko angliškas interaktyvais platformas kaip Picturenews, Kide Science, Edu4Schools. Visos platformas yra mokomos, mokykla perka licencijas ir visi, mokytojai, mokinai bei tėvai, gali naudotis. Platformose mokytojai turi pilnai paruoštas pamokas, yra gausu įvairių veiklų, popildomų medžiagų, filmukų, įrašų, nuotraukų ir kt. Visos temos lavina mokinių kritinį mąstymą, jie mokosi analizuoti įvairias socialines bei visuomenines problemas. 

Vaikai mokosi mokytis, spręsdami realias, juos supančias problemas. Baigus darbą, vaikai moka aptarti savo rezultatus, iššūkius su kuriais susidūrė darbo metu, analizuoja, ką pavyko išspręsti, o kam dar reikia laiko pasimokyti. Svarbiausia, aptaria, kur ir kaip galės pritaikyti naujas žinias, patys vertina temos aktualumą bei naudingumą.  Tokiu būdu ugdytiniai tobulina savo socialinės, emocinės, asmeninės, iniciatyvumo, pažinimo ir kritinio mąstymo kompetencijas. Visose pamokose buvo laisva, bet tuo pačiu motyvuojanti mokytis aplinka, sudaranti visiems mokiniams galimybę patirti sėkmę ir džiaugsmą. Kiekvienas vaikas yra svarbus ir kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę. Be abejo, Korfu mokytojai irgi susiduria su mokinių drausmės problemomis, daug iššūkių kelia įvairių poreikų turintys mokiniai, jie kaip ir mes ieško sprendimų. 


 Džiaugiamės, kad turėjome galimybę stebėti kitos šalies mokytojų darbą, susipažinti su Graikijos kultūra bei patobulinti savo asmenines ir dalykines kompetencijas, o įgyta patirtimi pasidalinti su Uostamiesčio progimnazijos ir miesto pedagogais.
Anglų kalbos mokytoja – Viktorija Sedlovskaja

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas