Priešmokyklinis ugdymas

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-298 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“, Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijoje įgyvendinamas 10,5 val. priešmokyklinės grupės veiklos modelis. Per vienus metus ugdomajai veiklai skiriama 160 dienų.

Ugdomosios veiklos laikas – tai laikas, skirtas Priešmokyklinio ugdymo programai įgyvendinti, taip pat vaikų dienos režimui užtikrinti numatytas laikas (pusryčiams, priešpiečiams, pietums, pavakariams, vakarienei, pietų miegui). Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų atostogos pagal progimnazijoje nustatytą mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius.

Dokumentai

Priešmokyklinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2021-12-10 17:17:58 1.57 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Dėl dienos poilsio rekomendacijų 2023-10-27 14:22:59 146.86 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!