Specialistai

Rūta Malčienė Socialinė pedagogė

304 kab.

Darbo laikas

DARBO GRAFIKAS

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
8.00-17.30
 
Pamokos
9.30-10.05
10.25-11.00
 
Nuo 15.30
Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje
8.00- 17.30
 
Pamokos
10.25-11.00
12.15-12.520
 
Nuo 15.30
Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje
8.00-17.30
 
Pamokos
10.25-11.00
11.15-11.50
 
Nuo 15.30
Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje
8.00- 17.30
 
Pamokos
8.45-9.20
9.30-10.05
 
Nuo 15.30
Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje
8.00-17.30
 
Pamokos
8.45-9.20
10.25-11.00
 
Nuo 15.30
Kita veikla esant poreikiui ne progimnazijoje

Pietų pertrauka:  11.30- 12.00

SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

Progimnazijos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:     
1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas  su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
5. šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
9. rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę - pedagoginę pagalbą;
10. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
11. planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
12. Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

 

Kontaktai

El. paštas malcruta@gmail.com
El. paštas Rašyti

Jelena Semionova Psichologė

107 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 14.30

12.30 – 13.00

Antradienis

9.00 – 15.30

12.30 – 13.00

Trečiadienis

Nuotolinis darbas  

Ketvirtadienis

9.00 – 15.30

12.30 – 13.00

Penktadienis 9.00 – 14.30 12.30 – 13.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Larisa Matvijenko Logopedė

127 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Tiesioginis darbas (individualus ir grupinis darbas su mokiniais) Netiesioginis darbas Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00-14.30 10.00-14.30 8.00-10.20  - konsultavimas 12.10-12.40

Antradienis

8.00-14.30 10.00-14.30 8.00-10.20 12.10-12.40

Trečiadienis

8.00-14.30 10.00-14.30 8.00-10.20 12.10-12.40

Ketvirtadienis

8.00-14.30 10.00-14.30 8.00-10.20 12.10-12.40
Penktadienis 11.00-17.00 11.00-14.20 14.50-17.00 14.20-14.50

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Olga Rodina Specialioji pedagogė

320 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Tiesioginis darbas (individualus ir grupinis darbas su mokiniais)

Pietūs

Netiesioginis darbas

Pirmadienis

9.00–15.30

11.10–13.10

13.10–13.40

9.00–11.10 – konsultavimas

13.40–15.30

Antradienis

9.00–15.30

9. 00–13.10

13.10–13.40

13.40–15.30

Trečiadienis

9.00–15.30

9. 00–13.10

13.10–13.40 13.40–15.30

Ketvirtadienis

9.00–15.30

9. 00–13.10

13.10–13.40 13.40–15.30
Penktadienis 9.00–15.30 9. 00–13.10 13.10–13.40 13.40–15.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Diana Užgalienė Sveikatos specialistė

126 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.06

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 17.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 690 37456

El. paštas Rašyti

Tatjana Pulkauskienė Karjeros specialistė

211a kab.

Darbo laikas

 

I

II

III

IV

V

Darbo valandos

08:00-13:00

09:00-11:30

09:00-11:30

09:00-11:30

09:00-11:30

Pietus

 

11:30-12:00

11:30-12:00

11:30-12:00

11:30-12:00

Darbo valandos

 

12:00-16:00

12:00-16:00

12:00-16:00

12:00-16:00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ingrida Paulikienė Bibliotekininkė

208 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

Antradienis

8.00 – 16.30 12.30 – 13.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.30 – 13.00

Penktadienis 8.00 - 16.30 12.30 - 13.00

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!