Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas
1. Jelena Kulik Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pirmininkė
2. Nijolė Ulteravičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pirmininko pavaduotoja
3. Olga Valiukaitė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja sekretorė
4. Jelena Semionova Psichologė narė
5. Olga Rodina Specialioji pedagogė narė
6. Rūta Malčienė Socialinė pedagogė narė
7. Larisa Matvijenko Logopedė narė
8. Diana Užgalienė Sveikatos priežiūros specialistė narė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 • Rengia Komisijos posėdžių medžiagą.
 • Suderinusi su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius.
 • Renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti.
 • Tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu.
 • Vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!