Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės

    Mūsų progimnazijos teatrinės klasės oficialiai įgyvendina Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus. Tai netradicinio ugdymo klasės. Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programa integruojama į kalbas, dorinį ugdymą, technologijas (kai gamina lėles, skirtas vaidinti ir panašiai) ir kitus dalykus, taip pat kviečiami bendradarbiauti profesionalūs teatro pedagogai arba režisieriai.

    Nuo 2015 metų Uostamiesčio progimnazijos teatro klasėse įgyvendinami Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1595, elementai. Mokiniams sudaromos sąlygos įgyti meninių kompetencijų, siekiama atskleisti ir plėtoti jų prigimtines kūrybines galias, tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, per meninę veiklą perimant humanistines vertybes ir perkeliant jas į gyvenimo ir ugdymo sritis. Teatrinio ugdymo elementai integruojami į šokio, muzikos, dorinio ugdymo,  gimtosios kalbos ir kitas pamokas. Programa įgyvendinama 1–4 klasėse (vienoje iš paralelių klasių).
    Papildomai sceninės kalbos ir judesio raiškos pamokoms vesti kviečiami profesionalūs teatro pedagogai, kurie per meninę ir pažintinę veiklą sudaro sąlygas kiekvieno vaiko raiškai, savo kaip asmenybės pavyzdžiu formuoja jo kultūros pagrindus.
    Teatro klasės kasmet savo spektakliais džiugina jaunuosius progimnazijos ir miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytinius, rezultatyviai atstovauja Klaipėdai ir Lietuvai šalies ir tarptautiniuose teatrų festivaliuose.
        Mokinių priėmimas į teatro klasę organizuojamas bendra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Mokiniai į klases, įgyvendinančias šią programą, paskiriami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą progimnazijos direktoriui. Prireikus, direktoriaus nustatyta tvarka įvertinami vaiko gebėjimai.

   3t klasės spektaklis „Zuikiai arba maišas obuolių“, teatro mokytoja režisierė ekspertė Galina Semionova, muzikos mokytojas metodininkas Algirdas Malčius, šokio mokytoja Natalja Černyšova, klasės mokytoja Jelena Lokaj.

                                                   

 

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!